Głośność klimatyzacji – dopuszczalny hałas, ciśnienie akustyczne, moc akustyczna

Jaka jest maksymalna głośność pracy klimatyzatora w zabudowie wielorodzinnej?  Na jaki parametr głośności należy zwrócić uwagę, aby obiektywnie porównać głośność pracy klimatyzatorów? Sprawdź, jak wybrać klimatyzator, aby głośność pracy nie była uciążliwa ani dla Ciebie, ani dla Twoich sąsiadów.

 

Głośność pracy klimatyzatora

Hałas to czynnik, który negatywnie wpływa na środowisko, ale szczególnie szkodliwy może okazać się dla organizmu ludzkiego. Niestety w naszych biurach, domach oraz miejscach publicznych hałas jest wszechobecny i często trudno przed nim uciec. Dlatego tak ważne jest, aby w miejscach, w których przebywamy dobierać urządzenia generujące ciche dźwięki. Nie bez znaczenia pozostaje głośność urządzeń zamontowanych na zewnątrz budynków. Zwłaszcza jeżeli budynki znajdują się w zabudowie wielorodzinnej.

 

Wpływ dźwięku na zdrowie ludzkie:

 • Poniżej 35 dB – dźwięk jest obojętny dla naszego zdrowia. Możemy spokojnie pracować, uczyć się, odpoczywać.
 • 35 – 70 dB – dźwięk może powodować zmęczenie, utrudnia rozmowę.
 • 70 – 85 dB – dźwięk jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Narażenie na długotrwałą emisję dźwięku na tym poziomie może wywołać uszkodzenie słuchu.
 • 85 – 130 dB – dźwięk jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia. Może powodować trwałe uszkodzenia słuchu oraz inne dolegliwości zdrowotne.
 • Powyżej 130 dB – bardzo niebezpieczny poziom hałasu, który powoduje trwałe uszkodzenia słuchu, a nawet drgania organów wewnętrznych, które mogą wywołać tragiczne skutki dla zdrowia.

 

Oceniając głośność klimatyzatorów, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że klimatyzatory przenośne są zasadniczo dużo głośniejsze od klimatyzatorów ściennych. Główną zaletą klimatyzatorów przenośnych jest to, że nie wymagają montażu i możemy z nich skorzystać od razu po zakupie. Jednak dużo głośniejsza praca ( średnio ok. 50 – 60 dB) oraz mniejsza wydajność sprawiają, że klimatyzatory przenośne wcale nie muszą okazać się najbardziej komfortowym rozwiązaniem. Jeżeli szukasz klimatyzatora, który będzie pracował cicho, dużo lepszym wyborem będzie klimatyzator ścienny typu split, w którym komponenty emitujące głośniejsze dźwięki, zostaną zamontowane w jednostce zewnętrznej.

 

Dźwięk klimatyzatora słyszalny jest jako jednostajny szum. Oczywiście może się zdarzyć, że z klimatyzatora wydobywa się inny dźwięk, ale to najczęściej świadczy o wadach urządzenia (zużycie poszczególnych elementów eksploatacyjnych, awarie itp.). Ich cichsza praca klimatyzatora, tym większy komfort dla wszystkich osób, które przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać klimatyzator, którego praca nie będzie dla nas uciążliwa. Przy zakupie klimatyzatora warto dokładnie przeanalizować, jaka jest naprawdę głośność urządzenia.

 

Klimatyzatory mogą emitować dwa typy dźwięków:

 • Dźwięki typu materialnego – emitowane przez drgające elementy klimatyzatora. W jednostce wewnętrznej  jest to parownik, wentylator, z kolei w jednostce zewnętrznej w skraplaczu najgłośniej pracuje sprężarka oraz wentylator.
 • Dźwięki typu powietrznego – związane  z przepływem gazu np.  drgania cząstek powietrza, czy uderzenia hydrauliczne powietrza o ruchome części maszyny. Aerodynamika przepływu powietrza w momencie przekroczenia prędkości 7 m/s jest źródłem dźwięku. Im wyższa prędkość i więcej napotkanych przeszkód na drodze, tym dźwięk będzie się nasilał.

 

Od czego zależy głośność klimatyzacji?

Różnice w poziomie hałasu, który jest emitowany przez poszczególne modele klimatyzatorów, może być naprawdę bardzo duży. Jeżeli decydujemy się na wybór klimatyzatora typu split, warto zwrócić uwagę na głośność pracy zarówno jednostki zewnętrznej, jak i wewnętrznej:

 • Jednostka zewnętrzna – najgłośniejszym elementem jest sprężarka. To ona emituje największy hałas. Dzięki temu, że jest zamontowana zewnątrz budynku, nie musi być uciążliwa dla właścicieli klimatyzacji. Jednak co ważne, jej głośność nie może przekraczać wskazanych wcześniej norm zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej, gdyż wtedy korzystanie z niej może zostać zabronione.
 • Jednostka wewnętrzna – najgłośniejszym elementem jest wentylator. Głośność pracy wentylatora będzie uzależniona od trybu pracy (czy pracuje na szybkich obrotach, czy wolnych). Im wyższy tryb pracy, tym większa wydajność urządzenia, ale też głośniejsza praca wentylatora. Oceniając głośność pracy urządzenia, sprawdź, jaka jest deklarowana głośność dla poszczególnych trybów pracy klimatyzatora.

 

Jaka jest dopuszczalna głośność w zabudowie wielorodzinnej?

Jeżeli chcemy zamontować jednostkę zewnętrzną  na elewacji budynku (zwłaszcza jeśli mieszkamy w bloku lub domu o zabudowie bliźniaczej lub szeregowej) musimy się upewnić, czy jednostka zewnętrzna nie będzie pracowała zbyt głośno. Jeżeli mieszkamy przy ruchliwej ulicy, to głośność nowoczesnej jednostki zewnętrznej raczej nie zwróci uwagi sąsiadów. Jeśli jednak mieszkamy w cichej okolicy, to jednostajny szum wydobywający się z przestarzałej jednostki zewnętrznej klimatyzatora, może być bardzo uciążliwy dla sąsiadów.

 

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora nie może emitować dźwięku o  dowolnej głośności. Pracująca na zewnątrz budynku jednostka klimatyzatora musi spełniać warunki „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”.

 

Normy hałasu w środowisku
Źródło:  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu - z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne (załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. poz.826).

Jaka jest zalecana głośność pracy klimatyzatora w pomieszczeniu?

Dopuszczalny poziom głośności urządzeń w pomieszczeniu określają przepisy regulujące kwestie akustyki „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”, określone normą PN-87/B-02151/02. Normy te wskazują na dopuszczalną wartość dźwięku, który dostaje się do pomieszczenia ze wszystkich źródeł hałasu. Zgodnie z normą w pomieszczeniach mieszkalnych dopuszczony poziom dźwięku to:

 • W godzinach 6.00 - 22.00 – 40 dB(A)
 • W godzinach 22.00 – 6.00 – 30 dB(A)

 

Czy spółdzielnia może nie zgodzić się na montaż klimatyzacji z powodu hałasu?

Jak widać na powyższym zestawieniu normy w zakresie hałasu są dość niskie. A to oznacza, że nie wszystkie modele klimatyzatorów będą spełniać te wymogi. Czy zatem montaż klimatyzacji w mieszkaniu lub zabudowie szeregowej jest w ogóle możliwy?

Jeżeli chcesz zamontować klimatyzator, a boisz się, że jego obecność mogą zakwestionować Twoi sąsiedzi w bloku, w pierwszej kolejności warto zapoznać się z obowiązującym regulaminem spółdzielni. Wiele spółdzielni mieszkaniowych ma przyjęte regulaminy w zakresie montażu klimatyzatorów. Określają one, gdzie i w jaki sposób można montować jednostkę zewnętrzną oraz wewnętrzną, a także jaka jest dopuszczalna głośność pracy klimatyzatora. Zasadniczo regulaminy te w zakresie dopuszczalnego hałasu najczęściej powołują się na wcześniej cytowane przez nas Rozporządzenie z 14 czerwca 2007, które określa, że poziom hałasu emitowany przez urządzenia nie może przekraczać 55 dB w ciągu dnia oraz 45 dB w ciągu nocy.

 

Jeżeli Twoja spółdzielnia warunkuje zgodę na montaż klimatyzacji, od przestrzegania powyższych norm, oznacza to, że musisz bardzo dokładnie przeanalizować, które klimatyzatory spełniają te wymogi. Zależnie od powierzchni mieszkania, będziemy rekomendowali wybór jednostek o mocy 2,5kW lub 3,5kW. Ale nie wszystkie modele klimatyzatorów o tej mocy będą właściwe. Jeżeli masz wątpliwości, czy wybrany przez Ciebie klimatyzator będzie odpowiedni, skontaktuj się z nami. Montażyści Aero7 podpowiedzą Ci, jaki model będzie najlepszy w Twoich warunkach mieszkalnych. Nie warto kupować pierwszego lepszego modelu klimatyzatora, gdyż może okazać się, że nie dostaniesz zgody na jego montaż.

 

Jeżeli jednak mieszkasz we własnym domu lub też  Twoje mieszkanie nie jest zarządzane przez spółdzielnię, która bardzo restrykcyjnie odnosi się do wspomnianych wyżej przepisów, to wtedy możesz pozwolić sobie na większą dowolność w wyborze klimatyzatora. Przy dobrej izolacji budynku oraz odpowiednim wyborze miejsca na montaż jednostki zewnętrznej, nawet nieco głośniej działająca jednostka, wcale nie musi być uciążliwa. Dlatego warto pamiętać, że zależnie od tego, gdzie montujemy klimatyzację, kwestie związane z głośnością mogą determinować wybór klimatyzatora.

 

Kto może dokonać pomiaru hałasu?

Jedną z jednostek uprawnionych do wykonywania pomiarów hałasu w pomieszczeniach jest m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zgodnie z prawem (ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) do kompetencji PIS zalicza się m.in. realizację działań mających na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwych czynników, do których zaliczamy także hałas. Państwowa Inspekcja Sanitarna może dokonać pomiaru hałasu, który przenika do pomieszczeń mieszkalnych, a którego źródłem są wyłącznie instalacje techniczne lub wyposażenie budynku. PIS nie dokonuje pomiaru hałasu, który związany jest z np. zakłócaniem spokoju, czy ze zbyt głośną muzyką dobiegająca z mieszkania sąsiada.

 

W jaki sposób może być przeprowadzony pomiar hałasu? Jeżeli Twój sąsiad skarży się, na zbyt głośno działającą klimatyzację, wówczas dokonane zostaną pomiary w mieszkaniu owego sąsiada, czy nie zostały przekroczone normy w tym zakresie. Dokonując pomiaru głośności klimatyzacji, Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie sprawdzać, czy w pomieszczeniu nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomu natężenia dźwięku, tj. odpowiednio 40 dB w dzień i 30 dB w nocy. Pomiar powinien być dokonany przy zamkniętych oknach, z wyeliminowaniem innych źródeł hałasu.

 

Jak zmierzyć głośność pracy klimatyzatora?

Producenci klimatyzatorów najczęściej korzystają z dwóch wartości do określenia hałasu urządzeń:

 • Ciśnienie akustyczne
 • Moc akustyczna

I chociaż obie wartości wyrażane są w tej samej jednostce – decybele dB, to zasadniczo parametry istotnie różnią się od siebie. Podstawowa różnica pomiędzy ciśnieniem akustycznym a mocą akustyczną polega na tym, że:

 • poziom ciśnienia akustycznego jest mierzalny (pomiar można dokonać np. sonometrem),
 • poziomu mocy akustycznej nie można bezpośrednio zmierzyć.

Poziom mocy akustycznej

Moc akustyczna jest wielkością charakterystyczną dla konkretnego źródła dźwięku. Jest to wielkość niezależna od innych czynników. Oznacza to, że poziom mocy akustycznej pozostaje stały niezależnie od odległości źródła dźwięku czy absorpcji dźwięku przez otaczające obiekty.

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśnienie akustyczne wyraża się do danego punktu pola akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego jest więc zależny od odległości od źródła dźwięku, absorpcji dźwięku przez otaczające obiekty, a także od rodzaju pomieszczenia. Oznacza to, że miejsce pomiaru, a także sposób, w jaki go dokonujemy, wpływa na wartość ciśnienia akustycznego. Aby jednak zniwelować duże odchylenia, które mogłyby się pojawić przy pomiarach poziomu ciśnienia akustycznego, producenci sprzętów wentylacyjnych wykorzystują zbliżoną metodę pomiaru. W metodzie tej wykorzystuje się parametr skorygowany o krzywą A, która naśladuje charakterystykę czułości słuchu ludzkiego ucha na różne częstotliwości dźwięków. 

 

Producenci urządzeń klimatyzacyjnych najczęściej podają poziom hałasu w wartości ciśnienia akustycznego. Jednakże, aby obiektywnie porównać głośność pracy urządzeń różnych producentów, należy opierać się na wartościach poziomu mocy akustycznej.

Moc akustyczna – parametr wymagany przez jednostki certyfikujące

Warto też podkreślić, że międzynarodowy program certyfikacji EUROVENT wymaga od producentów podawania głośności klimatyzacji właśnie za pomocą mocy akustycznej. Ta bowiem jednostka umożliwia obiektywne porównanie parametrów głośności urządzeń wentylacyjnych.

 

Różnica między ciśnieniem a mocą akustyczną w praktyce

Aby pokazać, jaka jest różnica pomiędzy wartościami ciśnienia i mocy akustycznej, prezentujemy poniżej model klimatyzatora Haier Flexis Plus White Matt (zestaw 3,5 kW do pow. 20-35 m2). Urządzenie to odznacza się bardzo dobrymi parametrami w zakresie cichej pracy na poziomie 17 – 39 dB.

 

Haier Flexis 3,5kW
Klimatyzator Haier Flexis 3,5kW

 

 

HAIER Flexis 3,5kW

 

 

Moc akustyczna

 

Ciśnienie akustyczne (tryb cichy/niski/średni/wysoki)
 

Jednostka zewnętrzna

61 dB(A)

48 dB

Jednostka wewnętrzna

55 dB(A)

 17 / 26 / 33 /39 dB

 

Porównanie mocy i ciśnienia akustycznego znajdziemy także w klimatyzatorach Daikin. Producent ma w swojej ofercie zarówno klimatyzatory ze średniej półki cenowej, jak i te, które dedykowane są bardzo wymagającym Klientom. Przykładem może być poniższy model klimatyzatora Daikin Stylish FTXA-AW.

 

Daikin Stylish 3,4 kW
Klimatyzator Daikin Stylish 3,4 kW

 

Daikin Stylish 3,4kW

 

 

Moc akustyczna

 

Ciśnienie akustyczne (tryb cichy/niski/średni/wysoki)
 

Jednostka zewnętrzna

61 dB(A)

49 dB

Jednostka wewnętrzna

60 dB(A)

19 / 25 / 33 / 41 dB

 

Jak widać na powyższych porównaniach, różnice pomiędzy wartościami mocy akustycznej i ciśnienia akustycznego są znaczące. Dlatego porównując głośność pracy poszczególnych urządzeń, zawsze należy wziąć pod uwagę ten sam parametr.

W sklepie Aero7 prezentowane na głównej karcie produktowej parametry głośności wyrażone są w ciśnieniu akustycznym. Dodatkowo w kartach technicznych poszczególnych producentów znajdziesz odpowiednio dane:

 • Klimatyzatory Daikin – poziom ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej zarówno dla jednostki wewnętrznej, jak i dla jednostki zewnętrznej,
 • Klimatyzatory Samsung – poziom ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej dla jednostek wewnętrznych,
 • Klimatyzatory Panasonic – poziom ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,
 • Klimatyzatory Mitsubishi - poziom ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,
 • Klimatyzatory Midea - poziom ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej zarówno dla jednostki wewnętrznej, jak i dla jednostki zewnętrznej.

 

Pamiętaj!

W przypadku rygorystycznego podejścia spółdzielni do montażu klimatyzacji, nie warto iść na skróty, bo może się okazać, że pieniądze, które wydałeś na zakup klimatyzatora będą stracone. Jeśli chcesz zamontować klimatyzację, ale obawiasz się, czy będzie ona spełniała normy spółdzielni, skontaktuj się z nami.  Doradzimy odpowiedni model, tak abyś mógł cieszyć się idealną temperaturą w Twoim mieszkaniu przez cały rok.

 

Porównaj głosność klimatyzatorów - skorzytaj z rankingu klimatyzacji

Chcesz w szybki i wygodny sposób porównać głośność pracy poszczególnych modeli klimatyzatorów? A może chciałabyć sprawdzić, które modele klimatyzatorów odznaczają się zarówno cichą pracą, jak i niską ceną? Skorzystaj  rankingu klimatyzacji Aero7 - obiektywnego i niesponsorowanego zestawienia. Nasz ranking został przygotowany w opraciu o lata doświadczeń instalatorów oraz ekspertów ze sklepu Aero7. Porównujemy obiektywne parametry, bierzemy pod uwagę nie tylko deklarowane wyniki, ale przede wszystkim realne wyniki pracy poszczególnych modeli. Dzięki temu w jednym miejscu, w bardzo szybki i prosty sposób porównasz dziesiątki topowych modeli klimatyzatorów.

 

 

 

Kim jesteśmy?

Sklep Aero7.pl działa od 2009 roku. Działalność firmy dzieli się na część handlową i usługową. W sklepie Aero7.pl znajdą Państwo sprzęt do tzw. obróbki powietrza czyli taki, dzięki któremu możemy regulować jego temperaturę lub wilgotność.

Montaż i serwis klimatyzacji w całej Polsce

Używamy cookies

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Płatności PayU Płatności
online
Darmowa dostawa Darmowa
dostawa
30 dniowe prawo zwrotu 30 dniowe
prawo zwrotu
Bezpieczne zakupy Bezpieczne
zakupy