Montaż klimatyzacji w bloku

Chcesz zamontować klimatyzację na elewacji bloku? Przygotuj się na spotkanie z zarządcą i potrzebę uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej. Sprawdź, jakie przepisy będą regulowały zasady montażu klimatyzatora. Zobacz,  w jaki sposób załatwić niezbędne formalności i na co zwrócić uwagę, by montaż był przeprowadzony profesjonalnie i bez niepotrzebnych komplikacji.

 

Montaż klimatyzacji na elewacji budynku a spółdzielnia mieszkaniowa

Planując montaż klimatyzacji z jednostką zewnętrzną umieszczoną na elewacji budynku, należy spełnić szereg warunków. Zgodnie z ustawą o własności, elewacja uznawana jest za tzw. nieruchomość wspólną, czyli część budynku, która nie należy do wyłącznego użytku któregokolwiek z lokatorów i nie jest niezbędna do korzystania z mieszkań. Oznacza to, że o możliwości uzyskania zgody na montaż decyduje wspólnota mieszkaniowa.

 

Sprawami wspólnoty zajmuje się zarządca, który jako pierwszy analizuje i opiniuje projekt. Do jego zadań należy sprawdzenie, czy montaż nie wpłynie negatywnie na kondycję elewacji, lub ogólny wygląd nieruchomości. Dlatego też,  jeszcze przed wykonaniem projektu warto skonsultować z nim obowiązujące wymogi oraz przyjęte przez zarząd normy w zakresie emitowanego hałasu czy wymaganych odległości.

 

Najczęściej akceptowalnymi miejscami na montaż klimatyzacji są posadzki, loggi lub przestrzeń na wysokości balustrady. Chcąc uniknąć wymogu uzyskania zgody spółdzielni, wielu klientów decyduje się na montaż klimatyzacji na balkonie. W tym przypadku, jeśli decydujemy się na powieszenie jednostki na ścianie, sprawa nie jest wcale taka prosta.

 

Montaż klimatyzacji na balkonie

Jedną z najprostszych metod montażu jednostki zewnętrznej, jest jej posadowienie na posadzce balkonu. Wnęka balkonowa (w odniesieniu do przestrzeni wewnętrznej, balustrady, podłogi, ścian bocznych i sufitu) stanowi integralną część lokalu i nie zalicza się do nieruchomości wspólnej, więc zgoda na usytuowanie agregatu w jej obrębie nie jest wymagana. Decydując się na takie rozwiązanie, warto zainwestować w specjalny stojak, który nie przenosi drgań. Odpowiednio wypoziomowane gumowe podkłady antywibracyjne, gwarantują stabilne usytuowanie agregatu na podłodze. To  rozwiązanie ma jedną wadę, związaną ze zmniejszeniem powierzchni użytkowej powierzchni balkonowej. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że nie jest wymagana specjalna zgoda wspólnoty mieszkaniowej, z pewnością jest to jedno z wygodniejszych rozwiązań.

 

klimatyzacja postawiona na posadzce balkonu
Jednostka zewnętrzna klimatyzatora postawiona na posadzce balkonu

Montaż klimatyzacji na elewacji balkonu – co z tą zgodą?

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dn. 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, balkon należy uznać za pomieszczenie pomocnicze, stanowiące część lokalu. Zapis ten został potwierdzony przez Sąd Najwyższy w wyroku z 3 października 2002r., sygn.. akt III RN 153/01. Co więc należy zrobić w przypadku, gdy planujemy montaż jednostki zewnętrznej w najbardziej popularny sposób, na elewacji balkonu, na konstrukcji wsporczej typu L?

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej samej ustawy, nieruchomość wspólną stanowi część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Zgodnie z opinią Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 r., sygn. akt III CZP 10/08, elementy konstrukcyjne i architektoniczne, które trwale łączą balkon z budynkiem, stanowią część wspólną – i elewację także należy do nich zaliczyć. A to oznacza, że chcąc umieścić jednostkę zewnętrzną na elewacji balkonu, nie narażając się na późniejsze koszty demontażu, także należy uzyskać zgodę wspólnoty.

 

Montaż klimatyzacji na budynku zabytkowym

Dbanie o dziedzictwo architektoniczne wymaga poświęceń. Dlatego się w takim przypadku sprawa się dość mocno komplikuje. W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy nasz blok – lub cały obszar wokoło – podlega pod miano zabytku. Możemy to sprawdzić, kierując zapytanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Budynki, które są prawnie uznawane za zabytkowe, podlegają zapisom Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2203 nr 162 poz. 1568). W celu zamontowania klimatyzatora właściciel nieruchomości jest wtedy zobowiązany do zwrócenia się do właściwej jednostki WKZ z wnioskiem o wydanie zaleceń, określających sposób, w jaki powinny być wykonywane prace konserwatorskie, a także zakres zmian, jakich można dokonać na elewacji. W większości przypadków zakazuje się umieszczania na niej jakichkolwiek obiektów reklamowych i urządzeń – w tym także klimatyzatorów. Jeśli  jednak uzyskamy pozytywną decyzję, elewacja będzie musiała zostać odtworzona wedle kształtu pierwotnego.

 

Co nie oznacza, że montaż pod żadnym pozorem nie wchodzi w grę. Jeśli posiadamy mieszkanie w bloku zabytkowym, musimy w pierwszej kolejności uzyskać pozytywną zgodę wspólnoty mieszkaniowej. Dopiero wtedy możemy wystąpić do konserwatora zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na instalację jednostki zewnętrznej. Pozwolenie najłatwiej będzie uzyskać, jeśli istnieje możliwość umieszczenia jej na balkonie, piwnicy lub dachu.

 

Skropliny – wróg elewacji

Skropliny powstają w wyniku skraplania się wilgoci w wymienniku ciepła wewnątrz klimatyzatora. Ich ilość wzrasta wraz ze zwiększeniem poziomu wilgotności i temperatury w pomieszczeniu. Skropliny gromadzą się na specjalnych tackach, umieszczonych pod wymiennikiem, skąd usuwane są do poprzez pompkę skroplin lub samoczynny spływ.

 

Wyróżnia się dwie podstawowe metody odprowadzania skroplin. Pierwszym z nich jest tzw. odpływ kanalizacyjny. Na etapie wykonywania projektu planujemy wpięcie odpływu do istniejącego pionu kanalizacyjnego. Metoda ta pozwala na automatyczne odprowadzanie skroplin, bez potrzeby regularnego wylewania wody ze zbiornika. Ogromnym plusem tego rozwiązania są dużo większe szanse na uzyskanie zgody spółdzielni. Niestety warto pamiętać, że odprowadzenie skroplin do kanalizacji jest praktycznie niemożliwe w urządzonych już mieszkaniach.

 

Odprowadzanie skroplin do zbiornika wiąże się z potrzebą regularnego opróżniania go. Metoda ta jest tańsza, jednak mało wygodna dla użytkowników i niesie za sobą ryzyko zniszczenia elewacji. W upalne dni, podczas ciągłej pracy klimatyzacji, w ciągu godziny w zbiorniku może zebrać się nawet litr wody. Z tego powodu, a także z uwagi na możliwość ściekania wody po oknach sąsiadów w przypadku niewylania wody, wiele spółdzielni niechętnie przychyla się do wniosków o klimatyzację wyposażoną w zbiornik na skropliny.

 

klimatyzacja zamontowana na balkonie
Jednostka zewnętrzna zamontowana na elewacji budynku

 

Montaż klimatyzacji na elewacji – dopuszczalny poziom hałasu

W przypadku klimatyzatorów typu split to właśnie montowana na elewacji jednostka zewnętrzna – a konkretniej zamontowana w niej sprężarka – generuje najwięcej hałasu. Jej dopuszczalny poziom określany jest przez normy i rozporządzenia prawne. Najważniejszym z nich jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określająca dopuszczalny poziom hałasu urządzeń znajdujących się na zewnątrz budynku w porze dziennej i nocnej.

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu - z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne (załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. poz.826).

 

normy dot. głosności pracy klimatyzacji
normy dot. dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku


 

Pod uwagę musimy wziąć więc zarówno przeznaczenie terenu, w którym znajduje się nasze mieszkanie, jak i to, czy nasza klimatyzacja będzie działała także w nocy. W takim wypadku jej dopuszczalny hałas nigdy nie powinien przekroczyć 45 dB.

 

Jeśli zaś o jednostkę wewnętrzną chodzi, to dopuszczalny poziom jej głośności określa norma PN-87/B-02151/02  ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”, która podaje następujące wartości:

  • w godz. 6:00-22:00 – 40 dB(A)
  • w godz. 22:00-6:00 – 30 dB(A)

Dobierając klimatyzator pod względem poziomu hałasu, powinniśmy w pierwszej kolejności zapoznać się z regulaminem spółdzielni. Wiele z nich posiada wewnętrzne przepisy, określające zasady montażu klimatyzatorów i dopuszczalną głośność pracy. Większość z nich powołuje się na wspomniane wcześniej rozporządzenie z dnia 14.06.2007 r., według którego maksymalny dopuszczalny poziom hałasu wynosi 55 dB w ciągu dnia i 45 dB w ciągu nocy. Przed zakupem należy więc uważnie przeanalizować parametry zarówno jednostki wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Z doświadczenia naszych instalatorów wiemy, że administratorzy budynków często mylą wcześniej opisane normy. Warto więc dopytać, na którą normę się powołują ustalając poziom dopuszczalnej głośności urządzeń.  

 

W przypadku zastosowania urządzenia pracującego zbyt głośno narażamy się na kontrolę ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, uprawnionej do przeprowadzania pomiaru poziomu emitowanego hałasu. Instytucja ta dokona pomiaru poziomu hałasu za dnia i nocy i na podstawie wspomnianej wcześniej ustawy, będzie mogła podjąć decyzję o nakazie zdemontowania instalacji klimatyzacyjnej. Kontrola może być jednak przeprowadzona na wniosek wspólnoty lub dociekliwego sąsiada. Koszty kontroli pokrywa zgłaszający. Poziom hałasu generowany przez współczesne agregaty mieści się w granicach od 42 do 53dB mierzony jest podczas pracy urządzenia z odległości 1m. Każdy kolejny metr, czy ścianka działowa znacznie obniżają wartość mierzonej głośności więc praktycznie każdy klimatyzator o mocy 2.5 i 3.5kW mieści się w dopuszczalnych normach hałasu.  


Ile kosztuje montaż klimatyzacji na elewacji budynku?

Podstawowym kosztem, z którym będziemy musieli się liczyć, jest odpowiednio dobrany pod względem mocy i emitowanego hałasu klimatyzator oraz wszelkie elementy niezbędne do montażu, takie jak korytka czy przewody elektryczne. Na sam montaż powinna składać się kompleksowa usługa, zawierająca w sobie doprowadzenie zasilania do jednostki zewnętrznej, a także wykonanie połączenia między nią a jednostką wewnętrzną oraz wykonanie połączeń rurowych między nimi.

 

W zależności od typu elewacji, koszty zainstalowania jednostki zewnętrznej mogą się różnić. Z wyższą ceną możemy spotkać się w przypadku, gdy montaż przeprowadzany jest na budynkach ocieplonych. O wiele trudniejszym zadaniem może być wtedy także uzyskanie pozwolenia od spółdzielni. Więcej zapłacimy również w przypadku wykonania instalacji na większych wysokościach, ze względu na trudniejszy montaż i potrzebę korzystania przez ekipę montażową z podnośnika koszowego.

 

Pamiętajmy, że samodzielny montaż może skutkować nieprawidłową pracą instalacji i utratą gwarancji producenta klimatyzatora. W przypadku naruszenia kondycji lub uszkodzenia elewacji będziemy zmuszeni ponieść także koszty jej naprawy. Dlatego wszelkie prace instalacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami.

 

Montaż klimatyzacji w bloku – porady ogólne

Szukając odpowiedniego miejsca do zainstalowania jednostki zewnętrznej, warto wziąć pod uwagę stopień nasłonecznienia. Jednostki narażone na silne oddziaływanie słońca niepotrzebnie się nagrzewają, co przekłada się na zmniejszenie efektywności pracy. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na brak klimatyzacji, jeśli nasze okna wychodzą na południe. W takiej sytuacji, przy wyborze klimatyzatora powinniśmy także uwzględnić maksymalną dopuszczalną temperaturę pracy.

 

Kwestie montażu klimatyzacji i jej rozmieszczenia należy uwzględnić zawczasu. Warto pomyśleć o klimatyzacji odbierając mieszkanie w stanie deweloperskim. Wtedy możemy spokojnie zaplanować odprowadzenie skroplin do kanalizacji i schowaniu całej instalacji w przygotowanych bruzdach instalacyjnych w ścianie. Z reguły agregat stoi na balkonie, a wtedy to, czy budynek jest ocieplony czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Poza tym sam montaż będzie zadaniem dużo łatwiejszym – co przełoży się na niższe koszty wykonania instalacji. I z pewnością zaoszczędzi sporo nerwów, nie zmuszając nas – w przypadku odmowy zarządcy – do korzystania wyłącznie z klimatyzatorów przenośnych.

 

Estetyka wykonania instalacji będzie odgrywała istotną rolę nie tylko w domu. Wybierając firmę, która przeprowadzi montaż, powinniśmy wybierać wyłącznie doświadczonych specjalistów, oferujących wysoką jakość usług. Czyste i nieszpecące wykonanie instalacji – zwłaszcza gdy montujemy klimatyzację w ocieplonym i wykończonym bloku – pomoże uniknąć potencjalnych roszczeń zarządcy odnośnie uszkodzenia elewacji.

 

Na koniec być może najważniejsza porada – nie walczmy ani z zarządem, ani z żadną ze stron, mającą wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Ich zgoda będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia na montaż. Przy braku pozytywnej opinii, nasze szanse na uzyskanie go mogą spaść do zera. I późniejsze odwołania od decyzji zarządcy niestety raczej nie odniosą skutku.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasz poradnik klimatyzacja do mieszkania!

Odmowa na montaż klimatyzacji w bloku? Można temu zaradzić!

Administrator budynku może nie wyrazić zgody na montaż klimatyzacji na balkonie z kilku różnych powodów. Negatywną decyzję najczęściej uzyskamy od właścicieli starych kamienic. Tu czynnikami decydującymi są najczęściej względy estetyczne. Niekorzystną opinię, można także otrzymać w przypadku zamieszkania w bloku wielkopłytowym, którego elewacja została ocieplona styropianem. W momencie odmowy członkowi spółdzielni przysługuje prawo do odwołania się. Odpowiednie działania w tym zakresie reguluje Prawo spółdzielcze. Terminy i zasady rozpatrywania dokumentów odwoławczych powinny być jasno określone w statucie spółdzielczym, który reguluje jednocześnie wszystkie inne wewnątrz spółdzielcze kwestie. Nie podjęcie uchwały przez spółdzielnie, czyli nieudzielenie zgody, można również zaskarżyć sądownie. Wówczas toczące się dotychczas postępowania wewnątrz spółdzielcze, ulegają umorzeniu.

 

klimatyzacja na elewacji budynku
Klimatyzacja w bloku - elewacja zewnętrzna

 

Montaż klimatyzacji w bloku  - zleć specjalistom z Aero7

Zależy ci na tym, by instalacja została wykonana w sposób całkowicie prawidłowy i zgodny z normami? Postaw na Aero7! Naszą firmę tworzą specjaliści, gotowi poradzić sobie z każdym zadaniem na terenie całej Polski. Od pomocy w załatwieniu formalności, związanych z montażem, przez dobór odpowiedniego urządzenia i fachowy, estetyczny montaż, po późniejsze usługi serwisowe. Klimatyzacja to nasza specjalność! 

 

 

 

comments powered by Disqus
Kategorie

Kim jesteśmy?

Sklep Aero7.pl działa od 2009 roku. Działalność firmy dzieli się na część handlową i usługową. W sklepie Aero7.pl znajdą Państwo sprzęt do tzw. obróbki powietrza czyli taki, dzięki któremu możemy regulować jego temperaturę lub wilgotność.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Darmowa dostawa

Płatności online

30 dniowe prawo zwrotu

Bezpieczne zakupy

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.